ECONOMIC

Expiră termenul de conectare a caselor de marcat la sistemul informatic al ANAF

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Suceava informează agenţii economici – contribuabili mici şi mijlocii – care au obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, că 30 noiembrie 2021 este termenul limită de conectare la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Administraţiei Naţionale a Finanţelor Publice (ANAF).

„În perioada imediat următoare, structurile abilitate de control vor întreprinde acţiuni de verificare cu privire la îndeplinirea obligaţiei de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale, pentru operatorii economici al căror termen limită de conectare a ajuns la scadență” arată purtătorul de cuvânt Oana Violeta Apetrea, subliniind că termenul nu va fi prelungit.

Conform responsabilului AJFP, excepţie fac operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice, aceştia având obligaţia completării şi transmiterii unei declaraţii pe propria răspundere (formularul F4110).

Nerespectarea obligaţiei de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către ANAF, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 8.000 și 10.000 lei”, atenţionează Oana Violeta Apetrea purtătorul de cuvânt al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, adăugând că baza legală o constituie Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligaţia  operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.